Chovná stanica Lasmon

Hečková 17, Bojnice
+421904 187 090

chovna.stanica.lasmon@gmail.com

Skúšky v Prievidzi

09.06.2014 20:16

Sučka Ave Lasmon splnila skúšku ZM s bodovým ohodnotením A: 50 B: 48 C: 47 a sučka Abba Lasmon spravila skúšku SVV 1 s hodnotením A: 95 B: 98 C: 86.