Chovná stanica Lasmon

Hečková 17, Bojnice
+421904 187 090

chovna.stanica.lasmon@gmail.com

Vrh A

1 | 2 | 3 >>

Vrh B

05.10.2013 - skúšky IPO Lazany

23.08.2014 - pohár SNP obce Kolačno

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

30.-31.08.2014 - Grand Prix Vrbové

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

04.10.2014 - skúšky SVV Lazany

1 | 2 | 3 | 4 >>

Mikulašský pretek - Lazany

02.05.2015 - skúšky IPO Turčianské Kľačany

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

22.08.2015 - pohár SNP obce Kolačno