Chovná stanica Lasmon

Hečková 17, Bojnice
+421904 187 090

chovna.stanica.lasmon@gmail.com

Ave    

Dátum/miesto            Druh skúšky    A    B    C       Celkom        Známka          Rozhodca

 05.10.2013 - Lazany              BH             -   55   -             55              Obstál             J. Honíšková

 07.06.2014 - Prievidza           ZM           50  48  47          145             Výborne        A. Adamčiaková

 04.10.2014 - Lazany            SVV 1       100  97  93         290             Výborne           O. Bihari

 18.04.2015 - Trenčín            SVV 2        98  92  97          287           Veľmi dobre        I. Malina