Chovná stanica Lasmon

Hečková 17, Bojnice
+421904 187 090

chovna.stanica.lasmon@gmail.com

Úspechy

30.-31.08.2014 - obec Vrbové, Grand Prix SVV 1: 2. miesto A: 98 B: 93 C: 77


06.09.2014 - obec Nitrica, pretek podľa SVV 1: 1. miesto A: 100 B: 95 C: 97

22.08.2015 - obec Kolačno, pretek SNP podľa SVV 1: 1. miesto A: 99 B: 94 C: 92

06.09.2015 - obec Nitrica, pretek podľa SVV 1: 1. miesto A: 99 B: 93 C: 95

19.09.2015 - obec Zbehy, Národný pohár podľa SVV 1: 1. miesto A: 99 B: 92 C: 88

31.10.2015 - mesto Trenčín, pretek podľa SVV 1: 3. miesto A: 99 B: 96 C: 87

31.10.2015 - Liga západoslovenských kynológov 2015, SVV 1: 1. miesto