Chovná stanica Lasmon

Hečková 17, Bojnice
+421904 187 090

chovna.stanica.lasmon@gmail.com

Abba  

Dátum/miesto            Druh skúšky    A    B    C       Celkom        Známka          Rozhodca

 24.08.2013 - Kolačno             ZM            48  48  45          141         Veľmi dobre        R. Danek

 05.10.2013 - Lazany              BH               -   53   -            53              Obstál             J. Honíšková

 07.06.2014 - Prievidza          SVV 1         95  98  86          279         Veľmi dobre        A. Adamčiaková

 04.10.2014 - Lazany             SVV 2         99  97  92          288            Výborne           O. Bihari

 18.04.2015 - Trenčín            SVV 3          89  90  91          270         Veľmi dobre        I. Malina

 02.05.2015 - T. Kľačany        IPO 1          99  80  90          269             Dobre            J. Honíšková

 09.05.2015 - Bojnice             IPO 2          94  85  78          256             Dobre            J. Adamuščin

 08.04.2017 - Bojnice             IPO 3          96  87  80          263             Dobre             J. Kucková