Chovná stanica Lasmon

Hečková 17, Bojnice
+421904 187 090

chovna.stanica.lasmon@gmail.com

Nitrica 2014

08.09.2014 14:20

Úspech! Dňa 06.09.2014 sa v obci Nitrica konal pretek o putovný pohár. Psovod Jozef Mocko so sučkou Ave obsadili 1. miesto (A:100, B:95, C:97). Maroš Dostál so sučkou Abba Lasmon obsadili 2. miesto(A:98, B:95, C:97). Obaja v SVV 1. Ostatným pretekárom tiež gratulujeme.