Chovná stanica Lasmon

Hečková 17, Bojnice
+421904 187 090

chovna.stanica.lasmon@gmail.com

Skúšky SVV v Lazanoch 2014 a v Trenčíne 2015

20.04.2015 14:05

Dňa 04.10.2014 sa v Lazanoch konali skúšky podľa národného skúšobného poriadku. Sučka Ave splnila skúšku v kategórii SVV 1 a sučka Abba splnila skúšku SVV 2. A 18.04.2015 sa v Trenčíne konali skúšky SVV, kde Abba splnila skúšku SVV 3 a Ave SVV 2.