Chovná stanica Lasmon

Hečková 17, Bojnice
+421904 187 090

chovna.stanica.lasmon@gmail.com

Webová prezentácia bola spustená

13.09.2012 14:17

Dnes bola spustená naša nová webová prezentácia.

V tomto článku popíšte, prečo ste spustili novú prezentáciu a čo prinesie návštevníkom. Uveďte, aké máte ciele s projektom a čo prinesie užívateľom. Pokúste sa návštevníkom stručne a jasne vysvetliť, prečo by sa na túto stránku mali pravidelne vracať a aké výhody a znalosti im návšteva tejto webovej prezentácie prinesie.