Chovná stanica Lasmon

Hečková 17, Bojnice
+421904 187 090

chovna.stanica.lasmon@gmail.com

Bonitácia NO Bánska Belá