Chovná stanica Lasmon

Hečková 17, Bojnice
+421904 187 090

chovna.stanica.lasmon@gmail.com

Vrh A

Spojenie: Gin z Vildova sadu CS x Duna z Bielej skaly CS

Dátum narodenia šteniat: 24. 08. 1982

Pes: Aves, Agbar; Suka: Ajda, Afra, Ave, Ajka

Spojenie: Hugo pod Tehelnou baňou x Yoko Lasmon

Dátum narodenia šteniat: 21. 02. 2012

Pes: -; Suka: Abba, Anet, Ave