Chovná stanica Lasmon

Hečková 17, Bojnice
+421904 187 090

chovna.stanica.lasmon@gmail.com

Vrh B

Spojenie: Vello v.Michelstädter Rathaus x Duna z Bielej skaly CS

Dátum narodenia šteniat: 23. 08. 1983

Pes: Bart; Suka: Brony, Betty, Bessy, Brita

Spojenie: Azuro del Camino Duro x Abba Lasmon

Dátum narodenia šteniat: 17. 01. 2016

Pes: Bart, Bek; Suka: Bára, Bella, Betty, Bony, Bory, Bria, Britty