Chovná stanica Lasmon

Hečková 17, Bojnice
+421904 187 090

chovna.stanica.lasmon@gmail.com

Vrh Ch

Spojenie: Hans Zápotôčky CS x Duna Lasmon CS

Dátum narodenia šteniat: 15. 12. 1991

Pes: Chris, Cheiko, Chino, Charis; Suka: Chita, Charka, Chery, Chesi