Chovná stanica Lasmon

Hečková 17, Bojnice
+421904 187 090

chovna.stanica.lasmon@gmail.com

Vrh F

Spojenie: Hans Zápotôčky CS x Cetty Lasmon CS

Dátum narodenia šteniat: 17. 02. 1991

Pes: Fanto, Ford; Suka: Fatima, Flora