Chovná stanica Lasmon

Hečková 17, Bojnice
+421904 187 090

chovna.stanica.lasmon@gmail.com

Vrh G

Spojenie: Hans Zápotôčky CS x Betty Lasmon CS

Dátum narodenia šteniat: 09. 06. 1991

Pes: -; Suka: Gwenny, Giza, Gloria, Gendy, Gaja, Gracia, Goori