Chovná stanica Lasmon

Hečková 17, Bojnice
+421904 187 090

chovna.stanica.lasmon@gmail.com

Vrh K

Spojenie: Santo v.Piste Trophe x Cetty Lasmon CS

Dátum narodenia šteniat: 20. 04. 1993

Pes: Kay, Karo, Kasso, Kveno, Klodo; Suka: Karin, Karmen