Chovná stanica Lasmon

Hečková 17, Bojnice
+421904 187 090

chovna.stanica.lasmon@gmail.com

Vrh M

Spojenie: Santo v.Piste Trophe x Cetty Lasmon CS

Dátum narodenia šteniat: 24. 03. 1994

Pes: -; Suka: Mimi, Mona, Mery, Mína, Mira