Chovná stanica Lasmon

Hečková 17, Bojnice
+421904 187 090

chovna.stanica.lasmon@gmail.com

Vrh N

Spojenie: Endo v.d.Piste Trophe x Duna Lasmon CS

Dátum narodenia šteniat: 23. 04. 1994

Pes: Naro, Naso, Nik; Suka: Nena, Nera