Chovná stanica Lasmon

Hečková 17, Bojnice
+421904 187 090

chovna.stanica.lasmon@gmail.com

Vrh O

Spojenie: Jaso z Bugu CS x Duna Lasmon CS

Dátum narodenia šteniat: 30. 07. 1995

Pes: -; Suka: Orin