Chovná stanica Lasmon

Hečková 17, Bojnice
+421904 187 090

chovna.stanica.lasmon@gmail.com

Vrh R

Spojenie: Eron Mat-Rož x Nupy Abel

Dátum narodenia šteniat: 11. 09. 2001

Pes: Rall, Reiko, Ringo, Rolf, Racker; Suka: Ria, Ruth, Ritta