Chovná stanica Lasmon

Hečková 17, Bojnice
+421904 187 090

chovna.stanica.lasmon@gmail.com

Vrh X

Spojenie: Ernest Bono Campo x Nupy Abel

Dátum narodenia šteniat: 30. 04. 2006

Pes: Xaver; Suka: Xantha, Xara, Xena